X
Reisgids » Nederland » Waddeneilanden

Waddeneilanden - Nederland

Tijdens de koudste periode aan het eind van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, lag de zeespiegel ruim honderd meter onder het huidige zeeniveau. De Noordzeebodem lag toen grotendeels droog. Na deze periode smolten de ijskappen waardoor de zeespiegel steeg, en er water in de Noordzee kon lopen. Grofweg 7000 jaar geleden lag de kustlijn ongeveer in de buurt van de huidige kust. Door golfwerking en getijbewegingen werd er sediment vanuit zee naar de kust getransporteerd. Dit sediment werd afgezet langs de kust en in het nabije achterland, dat daardoor telkens iets hoger kwamen te liggen en zo niet verdronk door de nog snel stijgende zeespiegel. In de Duitse Bocht en langs grote delen van de Nederlandse en Vlaamse kust ontstonden zo wadden met getijgeulen (zeegaten) en kwelders. Aan de noordzeekant lagen lokaal zandige strandwallen.

Hierna zwakte de zeespiegelstijging af en vanaf ongeveer 5000 jaar geleden konden de eerste aaneengesloten strandwallen in West-Nederland bewaard blijven. De getijgeulen in het achterland slibden veelal dicht en de voormalige wadden en kwelders raakten bedekt met een veenmoeras. In Noord-Nederland (grofweg ten oosten van Vlieland) was de situatie anders. Hier waren de strandwallen niet aaneengesloten, ze zijn altijd onderbroken geweest door getijgeulen die uitkwamen op het achterliggende wadden- en kweldergebied. Deze onderbroken strandwallen vormen de kern van de meeste Waddeneilanden. Op de eilanden zelf ontstonden duinen, opgewaaid vanaf het strand, aan de zuidkant werden kwelders gevormd.

De afgelopen 7000 jaar is het waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locatie van de Waddeneilanden schoof regelmatig op. Ook nu nog zijn de Waddeneilanden onderhevig aan constante opbouw en afbraak door de zee.

bezienswaardigheden van Waddeneilanden

Brandaris
De Brandaris is een vuurtoren op Terschelling, en tevens de oudste vuurtoren van Nederland. De naam is een afleiding van Sint Brandarius, een heilige waarnaar het huidige dorp West-Terschelling in de Middeleeuwen was vernoemd. Sommige mensen  
Ecomare
Ecomare is een natuurmuseum, en zeehonden- en vogelopvang. Het centrum bevindt zich in het Nationaal Park Duinen van Texel nabij De Koog op Texel. In Ecomare kan men veel te weten komen over de natuur en de dieren op en rond Texel, het waddengebied  
Beelden uit Zee
Op zondag 25 januari 1903 voer kapitein Morel met zijn Zweedse stoomschip “de Otto” vanuit Gothenburg richting Manchester met een grote lading graniet aan boord. Het was zwaar weer en voor de kust van Terschelling kwam het schip tot zinken. De kapitein  
Alle bezienswaardigheden van Waddeneilanden

Hotels Waddeneilanden

Prins Hendrik Texel

Prijs & beschikbaarheid >
Fletcher Hotel Koogerend

Prijs & beschikbaarheid >
Hotel de Kievit

Prijs & beschikbaarheid >
Hotel Nap

Prijs & beschikbaarheid >

Steden of Plaatsen in Waddeneilanden

Ameland 
... 
Schiermonnikoog 
... 
Terschelling 
De totale strandlengte van Terschelling is zo'n 40 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer. Terschelling leeft vooral op zomertoerisme. Het eiland is in de middeleeuwe... 
Texel 
Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland en heeft een goede en vlotte verbinding met het vaste land door de veerdienst tussen Den Helder en Texel. Je gaat naar Texel voor de rust, natuur en de g... 
Vlieland 
... 
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!