wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  een nieuwe woning kopen

Is er bij de koop van een stuk grond of vastgoed een bodemattest aanwezig?

Indien je een stuk grond koopt, dient er steeds een bodemattest aanwezig te zijn. Dit document beschermt je als nieuwe eigenaar tegen vervuilde grond. Het bodemattest is een verplicht document.

Vervuilde grond in het Vlaams Gewest

Doordat er in Vlaanderen vervuilde gronden zijn, controleert OVAM bodems op zware metalen, belastende industriŽle activiteiten, lekkende opslagtanks, installaties, buizen en rioleringen, afvalstoffenÖ
Er zijn drie types verontreiniging:

  • Nieuwe bodemverontreiniging: verontreiniging die tot stand is gekomen na 28 oktober 1995
  • Historische bodemverontreiniging: verontreiniging die tot stand is gekomen voor 28 oktober 1995
  • Gemengde bodemverontreiniging: verontreiniging die tot stand is gekomen voor en na 28 oktober 1995

Verkoper is verplicht bodemattest aan te vragen 

Het bodemattest is verplicht bij het overdragen onder particulieren via kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden in het Vlaams Gewest. Indien je een woning wenst aan te kopen, dient er een bodemattest aanwezig te zijn. Dit attest moet verplicht worden aangevraagd door de verkoper bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Meestal is het de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt. Indien een stuk grond opgenomen is in het register van verontreinigde gronden, wordt dat vermeld in het bodemattest. Indien het niet is opgenomen, dan spreekt men van een 'blanco' attest. Bij de verkoopsovereenkomst, moet de inhoud van het bodemattest al worden opgenomen.

Hoe een bodemattest aanvragen ?

Je kan een bodemattest aanvragen en downloaden op de website van OVAM. Op het aanvraagformulier staan de gegevens vermeld van de gewestelijke directies van de administratie van het kadaster. Er dient bij het kadaster een origineel uittreksel aangevraagd te worden in verband met de gegevens en de ligging van het perceel grond. Het ingevulde bodemattest dient opgestuurd te worden naar OVAM, samen met de kadastrale gegevens van het perceel en een kopie van het betalingsbewijs van 25 euro per kadastraal perceelnummer.

Indien je zelf verkoper bent van een stuk grond, controleer dan eerst of er in het verleden al geen aanvraag werd ingediend door iemand anders zoals de notaris, de bemiddelaar, een koper...

De uitreiking en duur van het bodemattest

De uitreiking van een bodemattest duurt maximaal 30 kalenderdagen vanaf de dag dat OVAM de ingediende aanvraag heeft ontvangen. Indien na nazicht blijkt dat het om verontreinigde grond gaat, duurt de aflevering van het bodemattest maximaal 60 dagen.

De geldigheidsduur van een bodemattest is van onbepaalde duur. Toch moet bij elke overdracht van grond de aanvraag worden ingediend.

Meer informatie in verband met het bodemattest

Website OVAM

Let op: dit artikel is gebaseerd op de wetgeving in BelgiŽ.


 


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur