InfoTalia Jobs
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Home logo Solliciteren logo Carrière logo Ontslag logo Werk logo Vacatures Gent logo WorkTalia Jobs logo HRM
  InfoTalia > Jobs > Werk > Mobiliteit > Artikeldetail  
logo logo logo
  Test je karakter en je IQ >  
logo logo logo
Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen

Een bedrijfswagen, velen onder ons krijgen er één ter beschikking van hun werkgever? Maar is zo'n firmawagen steeds voordelig? En hoef je er dan iets voor te betalen of krijg je zo'n wagen helemaal gratis ter beschikking?

Wanneer je een auto ter beschikking krijgt van je werkgever en je mag deze wagen privé gebruiken buiten het werk om, dan is deze wagen een deel van je loonpakket. Om die reden ontstaat er dan ook een belastbaar voordeel van alle aard of een voordeel in natura maar wat is zo'n belastbaar voordeel van alle aard?
Het voordeel alle aard is een forfaitair bedrag per maand dat ervoor zorgt dat je belastbaar loon verhoogd wordt met dit bedrag per maand. Dit wil zeggen dat je géén sociale zekerheidsbijdragen betaalt voor de wagen (dus geen -13,07%) maar je betaalt er wel bedrijfsvoorheffing op.
Bijvoorbeeld: je verdient 2.500 euro bruto per maand. Je betaalt hierop sociale zekerheidsbijdragen, nl. 13,07% ofwel 326,75€. Je belastbaar loon is dus gelijk aan 2.500 – 326,75 = 2.173,25€. Op dit bedrag wordt normaal je bedrijfsvoorheffing berekend. Gezien je echter beschikt over een bedrijfswagen en we er vanuit gaan dat je belastbaar voordeel alle aard 120€ per maand, wordt je belastbaar loon verhoogd met dit bedrag. Je betaalt dus geen bedrijfsvoorheffing op het bedrag van 2.173,25€ maar op 2.293,25€.

Berekening voordeel alle aard
Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen wordt berekend volgens de volgende formule:
"cataloguswaarde x 6 : 7 x CO2-coëfficiënt"

Bereken zelf het voordeel alle aard voor een bedrijfswagen

De cataloguswaarde is gelijk aan de catalogusprijs voor particulieren van een nieuwe wagen, inclusief opties en werkelijke betaalde BTW, dit betekent dat er geen BTW wordt aangerekend voor bepaalde kortingen. Er wordt daarentegen wel rekening gehouden met de catalogusprijs zonder eventuele kortingen.

Sinds mei 2012 wordt ook rekening gehouden worden met de leeftijd van de wagen. Vanaf het tweede jaar mag daarom de catalogusprijs met 6% verminderd worden (per jaar) en dit tot maximum 30% vermindering na vijf jaar. De cataloguswaarde dient dus steeds minimum 70% te zijn van de effectieve catalogusprijs.

Ouderdom van de bedrijfswagen

% cataloguswaarde te gebruiken in formule
Voordeel Alle Aard (VAA)

0 tem 12 maand

100%

13 tem 24 maand

94%

25 tem 36 maand

88%

37 tem 48 maand

82%

49 tem 60 maand

76%

+ 5 jaar

70%

De CO2 coëfficiënt is afhankelijk van de werkelijke CO2 uitstoot van je wagen (vermeld op je roze kaart). Een uitstoot voor een dieselwagen van 84 gram CO2 zorgt voor een CO2 percentage van 5,5%, een uitstoot voor een benzine-, LPG of aardgaswagen van 102 gram* zorgt ook voor dit zelfde percentage. Per gram CO2 die je wagen meer of minder uitstoot, zal je CO2 coëfficiënt respectievelijk verhogen of verlagen met 0,1%. Er geldt echter sowieso een minimum CO2 percentage van 4% en een maximum percentage van 18%.
Elektrische wagens hebben steeds een CO2 coëfficiënt van 4%.

We merken hierbij eveneens op dat je voordeel alle aard op jaarbasis minimum 1.370€** moet bedragen. Een gemiddeld voordeel alle aard bedraagt dus minimum 114,17€.

Opmerking: je voordeel alle aard wordt in principe berekend op basis van het aantal kalenderdagen per maand. Je dient de formule “cataloguswaarde x 6 : 7 x CO2 coëfficiënt” dus steeds te vermenigvuldigen met het aantal kalenderdagen van een bepaalde maand, om erna te delen door het aantal kalenderdagen van het betreffende jaar. Bijvoorbeeld voor de maand mei 2021: vermenigvuldigen met 31 dagen en delen door 365 dagen in het jaar 2021. Deze redenering zorgt ervoor dat je voordeel alle aard per maand een beetje kan verschillen. In schrikkeljaren deel je uiteraard steeds door 366 dagen per jaar!

Persoonlijke bijdrage
Sommige werknemers krijgen een bedrijfswagen ter beschikking van hun werkgever en hoeven hiervoor geen enkele bijdrage te betalen, de prijs die zij betalen voor een firmawagen is dus enkel gelijk aan de extra bedrijfsvoorheffing die ze moeten betalen door hun voordeel alle aard.
Veel werknemers betalen echter nog een persoonlijke bijdrage voor de wagen. Ze betalen bijvoorbeeld een bedrag van 100€ netto. Elke maand wordt hun loon dus verminderd met dit bedrag maar hoe zit het dan met die extra bedrijfsvoorheffing die je normaal moet betalen omwille van je voordeel alle aard?
Werknemers in België die een persoonlijke bijdrage betalen van bijvoorbeeld 100€ per maand, mogen deze bijdrage onmiddellijk laten afhouden van het voordeel alle aard.
Bijvoorbeeld: je betaalt 100€ voor je wagen en je voordeel alle aard bedraagt 120€. Je persoonlijke bijdrage van 100€ mag onmiddellijk afgehouden worden van je voordeel alle aard. Er blijft zodoende nog een voordeel alle aard over van 20€. Enkel deze 20€ wordt dus bij je belastbaar loon geteld. Je betaalt dus geen extra bedrijfsvoorheffing op 120€ maar op 20€.

* In 2020 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 111 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 91 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2019 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 107 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 88 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%

* In 2018 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 105 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 86 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%

* In 2017 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 105 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 87 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2016 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 107 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 89 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2015 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 110 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 91 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2014 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 112 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 93 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2013 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 116 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 95 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%
* In 2012 zorgde een benzinewagen met CO2 uitstoot van 115 gram voor een CO2 coëfficiënt van 5,5%. Een dieselwagen met CO2 uitstoot van 95 gram zorgde voor een CO2 coëfficient van 5,5%

** In 2020 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.360€
** In 2019 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.340€

** In 2018 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.310€

** In 2017 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.280€
** In 2016 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.260€

** In 2014 en 2015 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.250€.
** In 2013 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.230€
** In 2012 bedroeg het minimum jaarbedrag van het voordeel in natura voor een bedrijfswagen 1.200€

Vorig artikel
Wat krijg ik als ik met de fiets naar het werk ga?

 


Lees ook onderstaande artikels:
Wat krijg ik als ik met de fiets naar het werk ga?
Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen


Vacatures dicht bij huis
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Voorbeeld ontslagbrief
» Voorbeeld sollicitatiebrief
» Pensioen
» Job zoeken via Accent Jobs
» TEST: Past je job bij je?
» TEST: Ben jij verslaafd aan je werk?
» TOOL:Bereken voordeel alle aard bedrijfswagen
» TOOL:Bereken netto vakantiegeld
» TOOL:Echte loonkost bediende per jaar
» TOOL:Bereken netto eindejaarspremie 2024

logo
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!