InfoTalia Jobs
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Home logo Solliciteren logo Carrière logo Ontslag logo Werk logo Vacatures Gent logo WorkTalia Jobs logo HRM
  InfoTalia > Jobs > Werk > Mobiliteit > Artikeldetail  
logo logo logo
  Test je karakter en je IQ >  
logo logo logo
Wat krijg ik als ik met de fiets naar het werk ga?

Her en der hoor je dat met de fiets naar het werk gaan interessant is, zowel voor je gezondheid als je portemonee. Maar is dit steeds zo of moet je weinig of net veel kilometers rijden naar het werk om voordeel te halen uit een fietsvergoeding?

Vergoeding verplicht?
Elke werkgever is verplicht om je een tussenkomst uit te betalen voor de kilometers die je aflegt naar en van het werk voor zover dit geregeld is via een sectorale CAO (collectieve afspraken geregeld in de sector), via een ondernemingsCAO, een arbeidsreglement of een algemene regel in de firma (gebruik genoemd).
Hoeveel dit bedrag effectief is wordt bepaald in bovenstaande overeenkomsten. Is er geen overeenkomst, dan is je werkgever niet verplicht om je een vergoeding toe te kennen.
Sociale zekerheidsbijdragen op fietsvergoeding?

Ontvang je eenmaal een vergoeding van je werkgever om met de fiets naar het werk te komen, dan is deze vergoeding volledig vrijgesteld van enige sociale bijdrage (die normaal 13,07% bedraagt) en dit voor zover het bedrag je ontvangt niet meer bedraagt dan 24 cent per afgelegde kilometer* in 2021. We merken hierbij op dat zowel de heen als terugkilometers in aanmerking komen voor deze vrijstelling van bijdragen. Dit wil zeggen dat een fietsvergoeding niet zorgt voor een hoger belastbaar loon, je houdt dus meer netto over voor zover de vergoeding aan de bovenstaande voorwaarde voldoet.

Fietsvergoeding en personenbelasting
De fietsvergoeding wordt dus niet belast door onze sociale zekerheid in België, maar wat met de belastingen? Maandelijks wordt immers heel wat bedrijfsvoorheffing afgehouden van ons brutoloon als voorafbetaling van onze personenenbelasting. Kies je er echter voor om met de fiets naar het werk te komen, dan is het zo dat je bovenop het feit dat je geen RSZ betaalt op deze vergoeding, je ook geen bedrijfsvoorheffing moet betalen op deze vergoeding en dit voor zover de vergoeding opnieuw maximaal 24 eurocent per afgelegde kilometer bedraagt. Kortom: een fietsvergoeding is dus steeds netto wanneer ze voldoet aan het maximumbedrag per kilometer!

Elektrische fietsen?
Een vrijstelling tot maximum 24 eurocent voor je woon-werkverplaatsingen per fiets zijn ook van toepassing voor elektrische fietsen en speed pedelecs.

Na een periode van onduidelijkheid betreffende speed pedelecs op sociaal vlak heeft de RSZ beslist dat ook speed pedelecs zijn vrijgesteld van RSZ bijdragen. Op alle types van fiets met trapondersteuning is de fietsvergoeding volledig netto voor zover ze niet meer bedraagt dan het maximum voorziene bedrag per kilometer.

Fietsvergoeding steeds interessant: de vrijstelling woon-werkverkeer
Is het wel altijd interessant om met de fiets naar het werk te komen? Uiteraard bestaat er in vele sectoren ook zoiets als een terugbetaling voor wanneer je met de wagen naar het werk komt. Ook deze bijdrage is volledig netto tot een bedrag van 420 euro per jaar (inkomstenjaar 2021)**. Fiets je dus bijvoorbeeld slechts 3 km enkel naar het werk, dan zal je per jaar ongeveer volgend bedrag uitbetaald worden aan fietsvergoeding:

3km x 2 (heen & terug) x 0,24euro x 220 gemiddelde werkdagen per jaar = 316,80€ per jaar netto.

Stel dat eenzelfde soort vergoeding zou toegekend worden wanneer je met de wagen naar het werk komt, dan hoef je uiteraard niet naar het werk te gaan met de fiets om meer netto over te houden aan je vervoersvergoeding. Uiteraard bespaar je door met de fiets de verplaatsing te maken wel steeds brandstofkosten uit en kosten onderhoudswerken aan je fiets een pak minder dan onderhoudsbeurten voor je wagen.

Met of zonder de fiets naar het werk, het is uiteraard een persoonlijke keuze en heel erg afhankelijk van je weerstand tegen het Belgische klimaat alsook van de afstand naar je werkplaats.

* maximaal 24 eurocent (inkomstenjaar 2019 tot en met 2021)
* maximaal 23 eurocent (inkomstenjaar 2017 tot en met 2018)

* maximaal 22 eurocent (inkomstenjaar 2013 tot en met 2016)
* maximaal 21 eurocent (inkomstenjaar 2012)

** 410 euro (inkomstenjaar 2019 en 2020)
** 400 euro (inkomstenjaar 2018)

** 390 euro (inkomstenjaar 2017)
** 380 euro (inkomstenjaar 2013 tot en met 2016)
** 370 euro (inkomstenjaar 2012)
** 350 euro (inkomstenjaar 2011)

Volgend artikel
Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen

 


Lees ook onderstaande artikels:
Wat krijg ik als ik met de fiets naar het werk ga?
Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen


Vacatures dicht bij huis
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Voorbeeld ontslagbrief
» Voorbeeld sollicitatiebrief
» Pensioen
» Job zoeken via Accent Jobs
» TEST: Past je job bij je?
» TEST: Ben jij verslaafd aan je werk?
» TOOL:Bereken voordeel alle aard bedrijfswagen
» TOOL:Bereken netto vakantiegeld
» TOOL:Echte loonkost bediende per jaar
» TOOL:Bereken netto eindejaarspremie 2024

logo
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!