wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  een nieuwe woning kopen

Rust er erfdienstbaarheid op het onroerend goed dat je wenst aan te kopen?

Bij de aankoop van een onroerend goed is het belangrijk om na te gaan of er geen erfdienstbaarheid op rust. Indien dat wel het geval is, kan dit je bouw- of verbouwingsplannen grondig in de war sturen.

Definitie erfdienstbaarheid

Het artikel 637 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat een erfdienstbaarheid een zakelijk recht is ten laste van een onroerend goed dat gevestigd wordt ten voordele van ťťn of meerdere andere onroerende goederen die aan een andere eigenaar toebehoren.

Concreet voorbeeld van erfdienstbaarheid

In theorie is het mogelijk dat een eigenaar van een stuk grond over jouw stuk grond moet om aan zijn stuk te geraken. Dat kan voorkomen wanneer jouw stuk grond aan de straat grenst en het zijne niet. In dat geval spreekt men van een erfdienstbaarheid, meer bepaald het recht van doorgang. Er rust met andere woorden een last op jouw stuk grond. Belangrijk is te weten dat een erfdienstbaarheid een onroerend zakelijk recht is en niet kan gevestigd worden op een openbaar domein of op erfdienstbaarheden tot algemeen nut.

Hoe kan een erfdienstbaarheid tot stand komen?

Er zijn drie manieren waarop een erfdienstbaarheid tot stand kan komen.

  • Natuurlijke erfdienstbaarheden: deze ontstaan uit de natuurlijke ligging van erven.
  • Wettelijke erfdienstbaarheden: deze kunnen ofwel te maken hebben met het openbaar nut (leidingen), ofwel met private verplichtingen (aanplantingen van haag, enzovoort).
  • Erfdienstbaarheden door de mens gevestigd: dat kan op basis van een overeenkomst (recht van doorgang) of door verjaring (na dertig jaar bij een erfdienstbaarheid die voortdurend en zichtbaar is).

Een erfdienstbaarheid is een eeuwigdurend recht, tenzij contractueel anders overeengekomen of tenzij er een andere overeenkomst is.

Controleer eventuele erfdienstbaarheden

Bij de aankoop van een onroerend goed is het dus belangrijk te weten of er een erfdienstbaarheid op rust of niet. Erfdienstbaarheden blijven in principe bestaan als een onroerend goed van eigenaar verandert. Daarom moet in een notariŽle akte steeds de erfdienstbaarheid vermeld staan. Indien dat niet het geval is, mag je de koop nietig laten verklaren of kan je een financiŽle schadevergoeding eisen.

Hoe kan je een erfdienstbaarheid herkennen?

Een erfdienstbaarheid moet vermeld staan in de authentieke akte. Als koper van een onroerend goed, is het belangrijk het perceel aandachtig te bestuderen! Zijn er bestaande paden over het perceel, zijn er openbare plaatsen in de buurt, nutsvoorzieningen, waterlopen, enzovoort.

In het geval van zichtbare erfdienstbaarheden, aangegeven door uitwendige tekenen, is een nietigverklaring onmogelijk! Je kan ook steeds bij de gemeente informatie inwinnen over het onroerend goed. Uiteraard is de verkoper van het onroerend goed de 'feitelijke huisvader' van de erfdienstbaarheden, hij kan je daarover inlichten. Als nieuwe eigenaar neem je de erfdienstbaarheden over. Indien je werkt met een vastgoedmakelaar, is deze verplicht je de nodige informatie te verschaffen over dergelijke uitzonderingen dankzij zijn/haar informatieplicht.

Het is dus steeds belangrijk voldoende informatie in te winnen over het onroerend goed, alsook het terrein grondig te bestuderen!

Let op: dit artikel is gebaseerd op de wetgeving in BelgiŽ.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur