wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Appartement kopen

Mede-eigendom bij aankoop van een appartement

Bij de aankoop van een appartement word je ook een beetje eigenaar van het volledige gebouw. Wat betekent dit?

Wat is mede-eigendom?
Bij de aankoop van een studio of appartement koop je niet enkel een privéruimte waar je voor 100% eigenaar van bent maar ook gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Dit betekent dat iedere eigenaar in het appartementsgebouw deze delen mag betreden of gebruiken.

Je rechten en plichten als mede-eigenaar staan beschreven in de basisakte. Ook welk percentage van de gemeenschappelijke kosten je dient te betalen, staat beschreven in deze basisakte. Dit percentage noemt men de quotiteiten.

Voorbeeld:
Totaal voor het appartemenstgebouw: 500 quotiteiten ( 100% )
Jouw appartement: 50 quotiteiten
Je zal dus steeds 10% van de gemeenschappelijke kosten doorgerekend krijgen.

In de basisakte staan ook de algemene regels van het appartementsgebouw beschreven.

  • Zijn huisdieren toegelaten?
  • Mag er een commerciële activiteit actief zijn?
  • Welk kleur dient de buitenkant van de ramen en deuren te hebben?

Let op: bij verhuur van het appartement is ook de huurder verplicht zich te houden aan alle regels. Je maakt in het huurcontract dus best een verwijzing naar de basisakte.  

Mede-eigenaar en de algemene vergadering
Sinds september 2010 is er een vernieuwde wet op mede-eigendom van kracht. Dit zorgt voor een betere transparantie en rechten voor jou als eigenaar maar beoogt ook een grotere betrokkenheid.
Deze betrokkenheid uit zich vooral in een verplichte jaarlijkse algemene vergadering.

Deze algemene vergadering dient elk jaar ingericht te worden en is enkel rechtsgeldig als meer dan 50% van de mede-eigenaars aanwezig zijn. Deze 50% van de mede-eigenaars dienen ook meer dan 50% van de quotiteiten te bezitten.
Zijn er minder dan 50% van de mede-eigenaars aanwezig dan moeten de aanwezige mede-eigenaars meer dan 75% van de quotiteiten bezitten.

Zelf een agendapunt voorstellen op de algemene vergadering
Wil je zelf een punt op de agenda plaatsen dan dien je dit schriftelijk door te geven aan je syndicus minstens 3 weken voor de eerste dag van de periode van 15 dagen van de algemene vergadering.

Gezien het tijdig indienen van een agendapunt soms tot discussies kan leiden, raden we aan om je agendapunt minstens 5 weken voor de algemene vergadering schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, door te geven. Formuleer je agendapunt klaar en duidelijk want het is natuurlijk de bedoeling dat andere eigenaars over je agendapunt gaan stemmen.

Zelf een algemene vergadering samen roepen?
Het is inderdaad mogelijk om zelf een algemene vergadering samen te roepen, als je denkt dat daar een dringende reden voor is. Je dient dan, eventueel samen met andere mede-eigenaars over minimum 20% van de quotiteiten te beschikken.
De aanvraag doe je via aangetekend schrijven richting syndicus welke op zijn beurt binnen de 30 dagen een uitnodiging tot een algemene vergadering verstuurt naar alle mede-eigenaars.

Wie zijn de andere mede-eigenaars?
Sinds de nieuwe wet op mede-eigendom van kracht is, is het ook mogelijk om de namen van de andere mede-eigenaars op te vragen. Dit kan je doen door een lijst op te vragen aan je syndicus.

Mede-eigendom: waar op letten?
Mede-eigendom is een complex gegeven. Lees grondig de basisakte, reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement. Zijn er bepaalde zaken niet duidelijk dan raden we je aan een notaris te raadplegen om je de nodige extra informatie te verschaffen.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

tuinieren

plantengids

gazon

kind & tuin